اخبار مسکن وام 960 میلیونی مسکن چقدر هزینه دارد

درحالی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از افزایش وام مسکن تا ۹۶۰ میلیون تومان حکایت دارد، متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید بیش از ۱۶۷ میلیون تومان پرداخت کنند.

آشنایی با تعاونی ابنیه همت

معرفی پروژه های مسکونی تعاونی توسعه ابنیه همت

آشنایی با تعاونی ابنیه آکام

معرفی تعاونی مسکن ابنیه آکام

معرفی تعاونی انصار  سپاشهر

معرفی تعاونی مسکن انصار سپاشهر