فیلتر
فروش امتیاز پروژه شمیم رحمت (نخل)کوهک هوافضا
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 570میلیون تومان
پروژه البرز تعاونی ابنیه همت منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
۶ واحد شخصی ساز فروش به صورت یکجا منطقه۲۲/چیتگر
media 1
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 0تومان
پیش فروش ۱۱۴ متری نارنجستان ۴
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 4.95میلیارد تومان
پیش فروش ۱۵۰ متری نارنجستان۳ /منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 5.25میلیارد تومان
پیش فروش پروژه شمیم رحمت ۳/نخل/کوهک چیتگر/منطقه۲۲
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 600میلیون تومان
پیش فروش پروژه زاگرس منطقه ۲۲ دریاچه چیتگر
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 810میلیون تومان
پیش فروش واحد از پروژه البرز کوهک منطقه۲۲
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 1.25میلیارد تومان
پیش فروش سهام پروژه امپریال ۲ منطقه ۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش پروژه زاگرس منطقه ۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 0تومان
پروژه نارنجستان ۵ تعاونی ابنیه آکام منطقه ۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش پروژه زاگرس لکسون ۲ (تجاری و مسکونی)
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
فروش واحد ۱۷۴ متری برج منطقه۲۲
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 75میلیون تومان
پروژه شمیم رحمت ۳ (نخل) منطقه ۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 589میلیون تومان
پیش فروش پروژه کامرانیه سپاشهر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 3.15میلیارد تومان
پیش فروش پروژه کامرانیه سپاشهر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 3.15میلیارد تومان
پیش فروش پروژه نارنج ۸ ارتش
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش پروژه زاگرس
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 0تومان
پیش فروش۱۰۰ متری پروژه البرز کوهک منطقه۲۲/چیتگر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه هزاره سوم ۲ | منطقه۲۲ | تعاونی مسکن کیان
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه مجلل و شخصی ساز تندیس اقاقیا واحد ۱۰۲ متری
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
برج نارنج ۸ ارتش پهنهc شهرک چیتگر منطقه۲۲
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 4.2میلیارد تومان
پروژه نارنجستان۳ منطقه۲۲ تعاونی ابنیه اکام
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش هزاره سوم منطقه۲۲
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه نارنجستان۴ منطقه۲۲ تعاونی ابنیه اکام
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش پروژه الهیه(f7)تعاونی سپاشهر منطقه۲۲ چیتگر
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 2.99میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج ارغوان منطقه 22
media 6
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 9.4میلیارد تومان
پیش فروش پروژه نارنج 8
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
فروش آپارتمان در برج اساتید دانشگاه منطقه 22
media 5
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 12.15میلیارد تومان
پروژه زاگرس لکسون ۲ تجاری مسکونی تعاونی ابنیه همت منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 0تومان
پروژه هزاره سوم فاز ۲ منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه نارنجستان۵ منطقه۲۲ تعاونی ابنیه اکام ۱۵۰ متری
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه بانک ملی تعاونی سپاشهر و بانک ملی اعضای اصلی
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پروژه کامرانیه تعاونی سپاشهر منطقه۲۲ مروارید شهر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
۱۲۵ متری برج n5 پهنه b شهرک چیتگر منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
پیش فروش پروژه شمیم رحمت نخل ۳
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 620میلیون تومان
پیش فروش پروژه زاگرس مسکونی
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 545میلیون تومان
پیش فروش هزاره سوم منطقه۲۲
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 1.65میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج منطقه 22
media 4
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 5میلیارد تومان
پیش خرید پروژه البرز تعاونی ابنیه همت
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 1.51میلیارد تومان
پیش فروش پروژه زاگرس منطقه 22
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
فروش آپارتمان در برج یاس منطقه 22
media 4
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 5.2میلیارد تومان