فیلتر
فروش 125 متر 3 خواب برج نسترن کوهک جنوبی
media 8
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 11.75میلیارد تومان
فروش 180 متر 3 خواب شخصی ساز شهرک راه آهن
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 23میلیارد تومان
فروش کلنگی 208 متری قابل سکونت
media 1
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 32میلیارد تومان
فروش 108 متر 2 خواب برج نسترن کوهک
media 6
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 9.8میلیارد تومان
فروش 115 متر 2 خواب برج های ایزدیار جنب دریاچه و باملند
media 6
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 8.5میلیارد تومان
پیش فروش تجاری مسکونی پروژه زاگرس (لکسون۲) منطقه۲۲ دریاچه چیتگر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 1.3میلیارد تومان
فروش 98 متر 2 خواب در برج شخصی ساز کم واحد سند تک برگ
media 9
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 10.55میلیارد تومان
90 متر 2 خواب برج های ارکیده پامچال دریاچه چیتگر
media 6
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 7.9میلیارد تومان
فروش 150 متر 3 خواب برج مجلل و لاکچری ایزدیار ویو کوه و دریاچه بدون مشرف
media 7
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 25.5میلیارد تومان
فروش 187 متر 3 خواب در برج شخصی ساز کم واحد سند تک برگ
media 10
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 20.6میلیارد تومان
فروش 110 متر 2 خواب برج های مجلل سفید دریاچه ویو بدون مشرف
media 8
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 13میلیارد تومان
فروش 158 متر 3 خواب برج برند و مجلل تریتیوم ویو کوه بدون مشرف
media 14
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 19میلیارد تومان
پیش فروش پروژه سفیر s2 سپاشهر منطقه22 دریاچه چیتگر
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 2.5میلیارد تومان
فروش واحد برج آریا 85متری 2خواب دریاچه چیتگر منطقه۲۲
media 3
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 0تومان
نارنجستان ۵ دریاچه چیتگر کوهک مروارید شهر
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 1.5میلیارد تومان
نارنجستان ۵ دریاچه چیتگر کوهک مروارید شهر
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 1.5میلیارد تومان
پیش فروش هزاره سوم دریاچه چیتگر مروارید شهر
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 200میلیون تومان
پیش فروش زاگرس دریاچه چیتگر منطقه ۲۲
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی، تجاری و اداری
 • 1میلیارد تومان