اعلام شرایط اقساط پروژه پاسارگاد 2

شرایط اقساط علی الحساب پروژه پاسارگاد 2 اعلام شد.

اقساط علی الحساب واریزی لشگر 27

اعلام جدول زمان بندی اقساط علی الحساب واریزی لشگر 27 (شهید همدانی) مروارید 1

اعلام اقساط سال 1401 پروژه الهیه (F7) فرشته (F8)

اعلام اقساط جبرانی پرداختی اسفند سال 1400 پروژه الهیه (F7) فرشته (F8)

اعلام اقساط سال 1401 پروژه دیپلمات

جدول اقساط پرداختی در سال 1401 پروژه دیپلمات

اقساط سال 1401 پروژه k2 کامرانیه یا سفیر ۲

اعلام شرایط اقساط پرداختی سال 1401 پروژه کامرانیه

اقساط چهارماهه اول سال 1401 پروژه نارنجستان 4

اعلام شرایط پرداختی چهار ماهه اول نارنجستان 4

اقساط چهارماهه اول سال 1401 پروژه نارنجستان 3

شرایط واریزی های دوره چهار ماهه اول سال نارنجستان 3

اقساط چهارماهه اول سال 1401 پروژه نارنجستان 1

اعلام شرایط و زمان بندی پرداختی علی الحساب

اعلام اقساط چهار ماهه ابتدای سال 1401 پروژه زاگرس

اقساط علی الحساب ابتدای سال 1401 پروژه مسکونی تجاری زاگرس

عدم نیاز به پرداخت آخرین قسط پروژه نارنجستان 3

اعلام ملغی نمودن واریزی مورخ 1400/12/05 پروژه نارنجستان 3 از سوی شرکت ابنیه آکام

کاهش آخرین پرداختی پروژه الهیه (F7) فرشته (F8) در سال 1400

کاهش مبلغ واریزی آخرین پرداختی پروژه الهیه (F7) فرشته (F8) در اسفند ماه سال 1400 و کاهش مبلغ واریزی پروژه الهیه (F7) فرشته (F8) در اسفند 1400 و پاسخ تعاونی به ۴ سوال افکار عمومی سهامداران پروژه الهیه فرشته در مورد مواردی از بندهای دفترچه عضویت

گزارش تفضیلی آخرین واریزی ها تا 15 دی 1400

گزارش تقضیلی پرداختی ها و قسط های بعدی پروژه های تعاونی مسکن منطقه 22 تا 15 دی ماه 1400

اطلاعیه پروژه الوند در خصوص اقساط پایان سال 1400

اطلاعیه پروژه الوند در خصوص اقساط پایان سال 1400 ابنیه توسعه همت

واریزی های باقیمانده مروارید 1(پروژه شهید همدانی) تا تیر 1401 و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه تا دی 1400

به روزرسانی جدول واریزی های باقیمانده پروژه مروارید 1 (دی ماه 1400) و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان 4

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه الهیه (F7) فرشته (F8)

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه الهیه (F7) فرشته (F8)

اطلاعیه پروژه همای پارسه در خصوص باز شدن سامانه نقل وا نتقال امتیاز

اطلاعیه پروژه همای پارسه در خصوص باز شدن سامانه نقل وا نتقال امتیاز

گزارش تفصیلی آخرین واریزی ها تا 15 آذر 1400

گزارش تفصیلی پرداختی ها و قسط های بعدی پروژه های تعاونی مسکن منطقه 22 تا 15 آذر ماه 1400

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان 1

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان 3

اعلام اقساط دوره پایان سال 1400 پروژه نارنجستان 3