اطلاعات مشاور

مهندس کسری علیزاده

ایمیل: kasra@yabandeh.com

تلفن: 09124685136

عضو شده در : 2021-07-31


فایلهای این مشاور
فروش آپارتمان در برج صدف
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 3.4میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج رزلند یا امام حسن
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 4.32میلیارد تومان
فروش آپارتمان برج بانک ملی کوهک
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 0تومان
فروش آپارتمان در برج صدف 94 متری
media 4
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 6.3میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج خرازی
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 6.9میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج صدف
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 6.4میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج صدف
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 6.3میلیارد تومان
فروش آپارتمان در برج صدف
media 2
برای فروش
 • فروش آپارتمان در برج
 • 7میلیارد تومان
قیمت فروش آپارتمان ۱۳۲ متری برج N2 شمال شرقی ارتش چیتگر
media 2
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 3.13میلیارد تومان
پیش فروش آپارتمان در پروژه تندیس اقاقیا
media 1
آماده سازی فروش
 • امتیاز در برج مسکونی و تجاری
 • 5.64میلیارد تومان
پیش فروش آپارتمان ۱۱۰ متری شهرک چیتگر ارتش
media 1
برای فروش
 • امتیاز در برج مسکونی
 • 2.5میلیارد تومان