مرور و بررسی
وضعیت: فروش
دسته بندی: امتیاز در برج مسکونی
سرمایه گذار: شرکت تعاونی موسسه مسکن سازان بتاجا
قیمت: از 5میلیارد تومان - 8میلیارد تومان
تعداد بلوک: 21
تعداد طبقه: 40
معرفی پروژه

مباحث مهم نحوه  قیمت گذاری و واریزی های پروژه (برج های پهنه A ارتش جیتگر) 

قیمت های بروز پروژه های در حال احداث (پروژه برج های پهنه A ارتش چیتگر) توسط وب سایت یابنده منتشر می شود.

نکته مهم آن است که  با به موقع پرداخت کردن اقساط موظفی (پروژه برج های پهنه A ارتش چیتگر) علاوه بر کمک کردن به روند ساخت پروژه ازامتیاز مثبت حاصل از خوش حسابی و انتخاب واحد بهتر بهره مند شوید.

 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه رتبه بندی و امتیاز دهی و اطلاع از قیمت روز بازار(پروژه برج های پهنه A ارتش چیتگر) با مشاوران گروهملکی یابنده تماس حاصل فرمایید.

 ساعات کاری دفترگروه ملکی یابنده  : از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۹ الی ۲۱ و جمعه ها از ساعت ۹ الی 20 میباشد .

باتوجه به وجود برجهای زیادی در این پهنه که ساخته شده اند و یا در حال ساخت میباشند و حسب آماده تحویل بودن و یا در فواصل زمانی مختلف آماده سکونت میشوند و پارامترهای همچون متراژ و طبقه و جهت و... قیمتها در این پهنه بسیار متفاوت خواهد بود .لذا جهت کسب آخرین اطلاعات از روند خرید و فروش و آماده سازی برج های این پهنه با شماره های کارشناسان گروه ملکی یابنده تماس حاصل نماید.


 

شهرک چیتگر(امام رضا) پهنه A


توضیحات

پهنه A

 تصویر کامل پهنه A

blobid1-174.png

شهرک چیتگر شهرکی پهناور و بزرگ می باشد که در استان تهران و محدوده غرب شهر تهران واقع شده است. از نظر تقسیم بندی شهری ، این شهرک در منطقه 22 شهرداری شهر تهران قرار داشته و همچنین از نظر موقعیت جغرافیایی در ضلع شمالی این شهرک اتوبان شهید همت (شهید خرازی) ، در ضلع شرقی بلوار ایران خودرو ، در ضلع جنوبی اتوبان شهید حکیم ( شهید همدانی) و در ضلع غربی بلوار پژوهش که در نهایت به آزاد راه تهران-کرج منتهی می شود ، واقع شده است . منطقه 22 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود 10 هزار هکتار از شمال به ارتفاعات 1800  اﻟﺒﺮز، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ ﮐﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و 10% از مساحت کل پایتخت را در برمیگیرد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در منطقه 22 تهران شامل 5 پهنه مسکونی در حدود 170 هکتار میباشد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در ﻏﺮب ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وجود ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوزی از ﯾﮏﺳﻮ و ﻧﯿﺎت و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﮐﻼنﺷﻬﺮی، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻫﻢﺟﻮاری زﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﮕﺮ و ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻗﻮی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

شهرک چیتگر دارای بیش از 40 بلوک مسکونی در حدود 20000 واحد مسکونی و تجاری می باشد. این مجتمع های مسکونی در پهنه های A و B و CوD در حال ساخت هستند که برخی از آنان از قبیل مجتمع های مسکونی پامچال ، ارکیده و G ها ساخته و به اتمام رسیده و تحویل مالیکین شده است و برخی دیگر در حال ساخت هستند  و همچنین پهنه D و E در دست احداث می باشند.

 

از مزایای این شهرک می توان به  قرار گیری در منطقه خوش آب و هوا و دوری از هر گونه ترافیک و شلوغی و عدم قرار گیری در طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا نام برد و همچنین دسترسی راحت و سریع به اتوبان های شهید همت ، شهید حکیم ، آزاد راه تهران-کرج و ایستگاه متروی ایران خودرو عبور و مرور را آسان نموده است. علاوه بر آن نزدیکی به بزرگترین مرکز تجاری و تفریحی ایران به نام ایران مال ، امکانات زیادی اعم از رستوران ها و فودکورت ، مجموعه سینمایی ، شهربازی سرپوشیده ، مجموعه ورزشی ، مرکز نمایشگاهی و هتل ایران مال  و ... را برای ساکنین منطقه فراهم کرده است. از دیگر این امکانات این منطقه می توان نزدیکی به مسجد ، مدارس در تمامی مقاطع ، میدان میوه و تره بار ، پمپ بنزین ، تمامی بانک ها ، ایستگاه مترو ، مراکز خرید ، درمانگاه و داروخانه شبانه روزی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه، پارک جنگلی چیتگر ، آبشار تهران ، بوستان جنگلی لتمان کن ، پارک آبی اپارک ، پیست دوچرخه سواری چیتگر ، پیست سوارکاری چیتگر ، باغ ملی گیاه شناسی ، موزه اتومبیل های قدیمی ، دریاچه بزرگ شهدای خلیج فارس و فروشگاه های زنجیره ای و مارکت های مختلف نام برد که سبب گشته است ساکنین این شهرک زندگی راحتی را در یکی از مناطق خوب شهر تهران تجربه کنند؛ به طوری که اگرچه مالکین و ساکنین اولیه این شهرک خانواده های محترم نظامی بوده و هستند ولی اکنون عده کثیری غیر نظامی از اقشار مختلف جامعه نیز در این شهرک سکونت دارند.

 

پهنه A با مساحت 205829 متشکل از 19 بلوک با متراژ کل 314366 مترمربع و تعداد طبقات مسکونی 12 الی 30 طبقه و در ضلع جنوب شرقی مجموعه میباشد.

 

فاصله زمانی از موقعیت پروژه تا لوکیشن های برتر منطقه 22

 دسترسی ها حاضر در منطقه 22

بازه زمانی تا موقعیت پروژه

اتوبان حکیم

1دقییقه

اتوبان همت

1دقییقه

پارک گیاه شناسی

1دقییقه

اتوبان کرج

2دقییقه

دریاچه خلیج فارس

5دقییقه

پارک جنگلی چیتگر

7دقییقه

مجموعه ایرانمال

1 دقیقه

 


سازنده  

پهنه A و B در شهرک چیتگر توسط موسسه مسکن سازان بتاجا ساخته می شوند.


متراژها و تیپ ها

متراژ واحدهای پهنه A شهرک چیتگر از حدود 75 تا 250 متر می باشد 


وضعیت پیشرفت پروژه

تقریبا اکثر برج ها یا تحویل داده شده است و یا در شرف تحویل به اعضا میباشند.


نحوه خرید و فروش و پرداختی های واحدها  و برج های پهنه A چیتگر

blobid4-36.png

 

با توجه به اتمام کار ساخت به صورت متری خرید و فروش میشوند.

کلیه فرایند نقل  و انتقال امتیاز به خریدار به صورت قطعی در دفتر تعاونی نقل و انتقال پیدا می کند.


 زمان تحویل برج های پهنه A چیتگر

 در حال تحویل میباشند. 


زمان تحویل پروژه پاسارگاد ۲
در حال حاضر زمان تحویل پروژه پاسارگاد ۲ سال 1404 می باشد.


!خوش آمدید به سایت ما"

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما

و مشاوره در خصوص ملک های مورد نظرتان

با ما تماس بگیرید

 

  مهندس کسری علیزاده

 

  09124685136

 

 

  09364664203

 

 

 44700123_021

 

 

 yabandeh_realestate

 

 

 yabandeh_realestate

 

 

 yabandeh_realestate

 

 

kasra1384k@gmail.com

 

 

 تهران-منطقه 22- بلوار امیرکبیر-بعداز گل آرا-

روبروی باشگاه الزهرا-پلاک 762-املاک آرین(یابنده)


 تقسیم بندی پروژه براساس

 

زمان تحویل برروی

 

گزینه های زیر (کلیک نماید)

 

 

| آماده تحویل |

 

1 تا 2 سال تحویل |

 

| 2 تا 3 سال تحویل |

 

| 3 تا 4 سال تحویل |

 

| مرحله پذیره نویسی |  


تقسیم بندی و تفکیک برج های منطقه 22 و حدود

کف قیمت واحدهای این منطقه و فاصله آنها تا

دریاچه بر روی ناحیه مورد نظر در گزینه های زیر

(کلیک نماید)

 

| کوهک |

 

| شهرک گلستان |

 

| پهنه های ارتش |

 

| مروارید شهر |

 

 

| دریاچه شهدای خلیج فارس |

 


 جهت مشاهده و رفتن به صفحه

 

فایلهای فروش و اجاره و پیش فروش

 

سپرده شده به گروه ملکی یابنده

 

بر روی این قسمت (کلیک نماید)


 

 

ادامه توضیحات برج های پهنه A چیتگر

امکانات رفاهی

اینترنت Wifi

بالکن

پارکینگ

سالن اجتماعات

نگهبانی

دوربین مداربسته

درب ضد سرقت

سیستم سرمایشی گرمایشی اختصاصی

آسانسور

آسانسور حمل بار

آنتن مرکزی

اعلام و اطفاء حریق

مرکز خرید و واحد تجاری

راه پله اضطراری

شوتینگ زباله

هلی پد

سالن بازی کودکان

زمین ورزشی اختصاصی برج

نماز خانه

فضای سبز

پارکینگ مهمان

سالن تخصصی ماساژ


فاصله تا امکانات شهری

بانک - 1 km

مرکز خرید - 1 km

دریاچه - 1 km

ایستگاه مترو - 3 km

فرودگاه - 5 km

بیمارستان - 1 km

کتابخانه عمومی - 1 km

مجموعه ها و استادیوم های ورزشی - 3 km

پارک و فضای سبز تفریحی - 1 km

داروخانه - 1 km


مکان

منطقه 22 شهرک چیتگر پهنه A, تهران, تهران


اشتراک گذاری این پروژه :

ثبت درخواست خرید یا فروش این پروژه

فایل های فروش
فایلهای اجاره