مرور و بررسی
وضعیت: آماده برای عرضه امتیاز
دسته بندی: امتیاز در برج مسکونی
سرمایه گذار: شرکت تعاونی موسسه مسکن سازان بتاجا
تعداد بلوک: 16
تعداد طبقه: 34
معرفی پروژه

مباحث مهم نحوه  قیمت گذاری و واریزی های پروژه (برج های پهنه B  ارتش جیتگر) 

قیمت های بروز پروژه های در حال احداث (پروژه برج های پهنه B ارتش چیتگر) توسط وب سایت یابنده منتشر می شود.

نکته مهم آن است که  با به موقع پرداخت کردن اقساط موظفی (پروژه برج های پهنه B ارتش چیتگر) علاوه بر کمک کردن به روند ساخت پروژه ازامتیاز مثبت حاصل از خوش حسابی و انتخاب واحد بهتر بهره مند شوید.

 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه رتبه بندی و امتیاز دهی و اطلاع از قیمت روز بازار(پروژه برج های پهنه B ارتش چیتگر) با مشاوران گروهملکی یابنده تماس حاصل فرمایید.

 ساعات کاری دفترگروه ملکی یابنده  : از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۹ الی ۲۱ و جمعه ها از ساعت ۹ الی 20 میباشد .

باتوجه به وجود برجهای زیادی در این پهنه که ساخته شده اند و یا در حال ساخت میباشند و حسب آماده تحویل بودن و یا در فواصل زمانی مختلف آماده سکونت میشوند و پارامترهای همچون متراژ و طبقه و جهت و... قیمتها در این پهنه بسیار متفاوت خواهد بود .لذا جهت کسب آخرین اطلاعات از روند خرید و فروش و آماده سازی برج های این پهنه با شماره های کارشناسان گروه ملکی یابنده تماس حاصل نماید.


پهنه B چیتگر(شرقی و غربی)


توضیحات 

پهنه B شرقی

 

پهنه B شرقی و تصویر کامل این پهنه

blobid0-295.png


شهرک چیتگر شهرکی پهناور و بزرگ می باشد که در استان تهران و محدوده غرب شهر تهران واقع شده است. از نظر تقسیم بندی شهری ، این شهرک در منطقه 22 شهرداری شهر تهران قرار داشته و همچنین از نظر موقعیت جغرافیایی در ضلع شمالی این شهرک اتوبان شهید همت (شهید خرازی) ، در ضلع شرقی بلوار ایران خودرو ، در ضلع جنوبی اتوبان شهید حکیم ( شهید همدانی) و در ضلع غربی بلوار پژوهش که در نهایت به آزاد راه تهران-کرج منتهی می شود ، واقع شده است . منطقه 22 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود 10 هزار متر هکتار از شمال به ارتفاعات 1800  اﻟﺒﺮز، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ ﮐﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و 10% از مساحت کل پایتخت را در برمیگیرد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در منطقه 22 تهران شامل 5 پهنه مسکونی در حدود 170 هکتار میباشد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در ﻏﺮب ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وجود ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوزی از ﯾﮏﺳﻮ و ﻧﯿﺎت و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﮐﻼنﺷﻬﺮی، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻫﻢﺟﻮاری زﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﮕﺮ و ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻗﻮی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

 

شهرک چیتگر دارای بیش از 40 بلوک مسکونی در حدود 20000 واحد مسکونی و تجاری می باشد. این مجتمع های مسکونی در پهنه های A و B و C در حال ساخت هستند که برخی از آنان از قبیل مجتمع های مسکونی پامچال ، ارکیده و G ها ساخته و به اتمام رسیده و تحویل مالیکین شده است و برخی دیگر در حال ساخت هستند  و همچنین پهنه D  در دست احداث می باشد.

 

از مزایای این شهرک می توان به به قرار گیری در منطقه خوش آب و هوا و دوری از هر گونه ترافیک و شلوغی و عدم قرار گیری در طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا نام برد و همچنین دسترسی راحت و سریع به اتوبان های شهید همت ، شهید حکیم ، آزاد راه تهران-کرج و ایستگاه متروی ایران خودرو عبور و مرور را آسان نموده است. علاوه بر آن نزدیکی به بزرگترین مرکز تجاری و تفریحی ایران به نام ایران مال ، امکانات زیادی اعم از رستوران ها و فودکورت ، مجموعه سینمایی ، شهربازی سرپوشیده ، مجموعه ورزشی ، مرکز نمایشگاهی و هتل ایران مال  و ... را برای ساکنین منطقه فراهم کرده است. از دیگر این امکانات این منطقه می توان نزدیکی به مسجد ، مدارس در تمامی مقاطع ، میدان میوه و تره بار ، پمپ بنزین ، تمامی بانک ها ، ایستگاه مترو ، مراکز خرید ، درمانگاه و داروخانه شبانه روزی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه، پارک جنگلی چیتگر ، آبشار تهران ، بوستان جنگلی لتمان کن ، پارک آبی اپارک ، پیست دوچرخه سواری چیتگر ، پیست سوارکاری چیتگر ، باغ ملی گیاه شناسی ، موزه اتومبیل های قدیمی ، دریاچه بزرگ شهدای خلیج فارس و فروشگاه های زنجیره ای و مارکت های مختلف نام برد که سبب گشته است ساکنین این شهرک زندگی راحتی را در یکی از مناطق خوب شهر تهران تجربه کنند؛ به طوری که اگرچه مالکین و ساکنین اولیه این شهرک خانوادهای محترم نظامی بوده و هستند ولی اکنون عده کثیری غیر نظامی از اقشار مختلف جامعه در این شهرک سکونت دارند.

 

پهنه  Bشرقی بخشی از پروژه عظیم شهرک مسکونی چیتگر تهران با زیر بنایی در حدود 1،112،919 متر مربع میباشد که دارای 9 بلوک مسکونی شامل 6 بلوک با سازه بتنی با کد نامگذاری N و سه بلوک فولادی با کد نامگذاری D میباشد. بلوکهای D با سازه فولادی و دارای 504 واحد مسکونی و بلوکهای N با سازه بتنی و دارای 480 واحد میباشند.

 

پهنه B با مساحت حدود 376185 متر مربع و دارای دو بخش شرقی و غربی میباشد که بخش شرقی با زیر بنایی در حدود 1،112،919 متر مربع  دارای 9 بلوک مسکونی شامل 6 بلوک با سازه بتنی با کد نامگذاری N و سه بلوک فلزی با کد نامگذاری D میباشد.  از این تعداد ۷ بلوک متعلق به طرح توانمندسازی قدیم با مجموع ۳۴۳۲ واحد می باشد و ۲ بلوک N1 و N2 با تعداد ۹۶۰ واحد مسکونی به طرح توانمندسازی جدید اختصاص یافته است. بلوک ها در ۲ تیپ اسکلت فلزی با ۳۵ طبقه و اسکلت بتنی با ۳۷ طبقه طراحی گردیده است.

 

برای رفتن به صفحه اختاصی برج های سری N ( لطفا کلیک نماید )

 

تصویر کلی از پهنه شرقی و درحال ساخت

blobid7-34.png

 


 

 

پهنه B غربی

 

پهنه B غربی و تصویر کامل این پهنه

blobid1-173.png

شهرک چیتگر شهرکی پهناور و بزرگ می باشد که در استان تهران و محدوده غرب شهر تهران واقع شده است. از نظر تقسیم بندی شهری ، این شهرک در منطقه 22 شهرداری شهر تهران قرار داشته و همچنین از نظر موقعیت جغرافیایی در ضلع شمالی این شهرک اتوبان شهید همت (شهید خرازی) ، در ضلع شرقی بلوار ایران خودرو ، در ضلع جنوبی اتوبان شهید حکیم ( شهید همدانی) و در ضلع غربی بلوار پژوهش که در نهایت به آزاد راه تهران-کرج منتهی می شود ، واقع شده است . منطقه 22 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود 10 هزار متر هکتار از شمال به ارتفاعات 1800  اﻟﺒﺮز، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ ﮐﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و 10% از مساحت کل پایتخت را در برمیگیرد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در منطقه 22 تهران شامل 5 پهنه مسکونی در حدود 170 هکتار میباشد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺘﮕﺮ در ﻏﺮب ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وجود ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوزی از ﯾﮏﺳﻮ و ﻧﯿﺎت و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﮐﻼنﺷﻬﺮی، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻫﻢﺟﻮاری زﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﺎرک ﭼﯿﺘﮕﺮ و ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻗﻮی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

 

شهرک چیتگر دارای بیش از 40 بلوک مسکونی در حدود 20000 واحد مسکونی و تجاری می باشد. این مجتمع های مسکونی در پهنه های A و B و C در حال ساخت هستند که برخی از آنان از قبیل مجتمع های مسکونی پامچال ، ارکیده و G ها ساخته و به اتمام رسیده و تحویل مالیکین شده است و برخی دیگر در حال ساخت هستند  و همچنین پهنه D و E در دست احداث می باشند.

 

از مزایای این شهرک می توان به به قرار گیری در منطقه خوش آب و هوا و دوری از هر گونه ترافیک و شلوغی و عدم قرار گیری در طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا نام برد و همچنین دسترسی راحت و سریع به اتوبان های شهید همت ، شهید حکیم ، آزاد راه تهران-کرج و ایستگاه متروی ایران خودرو عبور و مرور را آسان نموده است. علاوه بر آن نزدیکی به بزرگترین مرکز تجاری و تفریحی ایران به نام ایران مال ، امکانات زیادی اعم از رستوران ها و فودکورت ، مجموعه سینمایی ، شهربازی سرپوشیده ، مجموعه ورزشی ، مرکز نمایشگاهی و هتل ایران مال  و ... را برای ساکنین منطقه فراهم کرده است. از دیگر این امکانات این منطقه می توان نزدیکی به مسجد ، مدارس در تمامی مقاطع ، میدان میوه و تره بار ، پمپ بنزین ، تمامی بانک ها ، ایستگاه مترو ، مراکز خرید ، درمانگاه و داروخانه شبانه روزی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه، پارک جنگلی چیتگر ، آبشار تهران ، بوستان جنگلی لتمان کن ، پارک آبی اپارک ، پیست دوچرخه سواری چیتگر ، پیست سوارکاری چیتگر ، باغ ملی گیاه شناسی ، موزه اتومبیل های قدیمی ، دریاچه بزرگ شهدای خلیج فارس و فروشگاه های زنجیره ای و مارکت های مختلف نام برد که سبب گشته است ساکنین این شهرک زندگی راحتی را در یکی از مناطق خوب شهر تهران تجربه کنند؛ به طوری که اگرچه مالکین و ساکنین اولیه این شهرک خانوادهای محترم نظامی بوده و هستند ولی اکنون عده کثیری غیر نظامی از اقشار مختلف جامعه در این شهرک سکونت دارند.

 

پهنه B با مساحت حدود 376185 متر مربع و دارای دو بخش شرقی و غربی میباشد که بخش غربی دارای 6 بلوک و متراژ حدود 692957 متر مربع و تعداد طبقات مسکونی بین 29 الی 34 میباشد.

 

۴ بلوک تیپ G با تعداد ۱۸۸۶ واحد در این پهنه احداث و به طور کامل به بهره برداری رسیده است.        

۲ بلوک تیپ B به تعداد ۹۶۹ واحد مسکونی تا انتهای سال ۱۴۰۱ تحویل و به بهره برداری خواهد رسید.    

و همچنین بلوک B3 حدود 73/08 درصد و بلوک B1 حدود 89/83 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

تصاویری از برج های پهنه غربی

blobid2-113.png

blobid3-88.png

blobid4-58.png

blobid5-46.png

blobid6-40.png

 

فاصله زمانی از موقعیت پروژه تا لوکیشن های برتر منطقه 22

 دسترسی ها حاضر در منطقه 22

بازه زمانی تا موقعیت پروژه

اتوبان حکیم

1دقییقه

اتوبان همت

1دقییقه

پارک گیاه شناسی

1دقییقه

اتوبان کرج

2دقییقه

دریاچه خلیج فارس

5دقییقه

پارک جنگلی چیتگر

7دقییقه

مجموعه ایرانمال

1 دقیقه

 


سازنده

 توسط موسسه مسکن سازان بتاجا در حال ساخت می باشد


متراژها و تیپ ها

متراژهای بین 75 تا 400 متر

برج های سری (B  ) دارای متراژ های کوچکتر و سری (N  ) داری متراژهای بزرگتر میباشند.


 

وضعیت پیشرفت پروژه

تقریبا برج های سری B, g تحویل داده شده اند.و برج های سری D , N در مراحل مختلفی از ساخت قرار دارند


نحوه خرید و فروش و پرداختی ها پهنه 

blobid4-36.png

 

 

1- برج های g2 ؛ سهام های 63 و 33 متری بودند که هم اکنون تبدیل به واحد شده اند و چشم انداز آنها به سمت شمال همت می باشد.
2- برج های g4
 ؛ در ردیف دوم قرار دارند و سری دوم انتخاب واحد های سهامی بعد از g2 می باشد؛واحدهای شرقی و غربی چشم اندازی عالی دارند.
3-
 برج های b3 ؛ این برج بعد از g4 شروع به انتخاب واحد نمودند و چشم انداز جنوب آنها باغ ملی گیاه شناسی می باشد.
4-
 برج های b1 یا الماس ؛ به صورت سهامی نبوده و مربوط به تعاونی مسکن حفاظت اطلاعات ارتش می باشد نمای شیشه ای دارد و چشم انداز جنوب آن باغ ملی گیاه شناسی می باشد.
​​​​​​​5- برج های سری n ؛ به صورت سهامی بوده و بعد از b3 انتخاب واحد نموده اند. n1 , n2 , n3 , n4  بر همت هستند و برج های n5 , n6 چشم انداز حکیم را دارند.
6-
 برج های سری d ؛  به صورت سهامی بوده و بعد از سری n انتخاب واحد شده اند. برج های d0 , d2 ,d3 بر حکیم بوده و واحدهای جنوبی آن ویو باغ ملی گیاه شناسی دارند. 

برج های g1 , g3  به صورت آزاد و با قیمت قطعی خرید و فروش می شود. این برج ها با امکانات شیر آلات ، پارکینگ و انباری متری 3 میلیون بیشتر خرید و فروش می شوند
پروژه های
  n1 , n2 , n3 , n4 , n5 ,n6 , d1 , d2 , d3 , به صورت متری خرید و فروش می شود که در مرحله فوندانسیون قرار دارد و متری 12 تا 13 میلیون و پانصد هزار تومان خرید و فروش می شود
پروژه های 
b3
 از متری 19 میلیون به بالا خرید و فروش می شود.و همواره در قیمت درحال تغییر میباشد.
پروژه 
b1 یا پروژه الماس از متری 25میلیون به بالا و همواره این مبلغ در حال تغییر در معاملات خرید فروش میباشد

 کلیه فرایند نقل  و انتقال امتیاز به خریدار به صورت قطعی در دفتر تعاونی نقل و انتقال پیدا می کند.


زمان تحویل پایان برج های پهنه B چیتگر

پایان سال 1403 زمان اعلامی برای اتمام تمام پروژه ها پهنه غربی میباشد

پایان سال 1405 زمان اعلامی برای اتمام تمام پروژه های پهنه شرقی میباشد.


زمان تحویل پروژه ها
در حال حاضر زمان تحویل پروژه ها سال 1404 می باشد.


!خوش آمدید به سایت ما"

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما

و مشاوره در خصوص ملک های مورد نظرتان

با ما تماس بگیرید

دانلود آیکون کار از راه دور آیکون آرم وکتور تصویر نماد کارمند | اوپیک

 

  مهندس کسری علیزاده

icon whatsapp 

  09124685136

 

icon whatsapp

 

  09364664203

 

‫پارسکال‬‎

 

 44700123_021

 

icon whatsapp

 

 yabandeh_realestate

 

 

 yabandeh_realestate

 

icon whatsapp

 

 yabandeh_realestate

 

‫خرید و قیمت آیکون سه بعدی ایمیل و لوکیشن | ترب‬‎

 

kasra1384k@gmail.com

 

‫آدرس مراکز پزشکی قانونی - مشاوره آنلاین پزشکی قانونی‬‎

 

 تهران-منطقه 22- بلوار امیرکبیر-بعداز گل آرا-

روبروی باشگاه الزهرا-پلاک 762-املاک آرین(یابنده)


 تقسیم بندی پروژه براساس

 

زمان تحویل برروی

 

گزینه های زیر (کلیک نماید)

 

 

| آماده تحویل |

 

1 تا 2 سال تحویل |

 

| 2 تا 3 سال تحویل |

 

| 3 تا 4 سال تحویل |

 

| مرحله پذیره نویسی |  


تقسیم بندی و تفکیک برج های منطقه 22 و حدود

کف قیمت واحدهای این منطقه و فاصله آنها تا

دریاچه بر روی ناحیه مورد نظر در گزینه های زیر

(کلیک نماید)

 

| کوهک |

 

| شهرک گلستان |

 

| پهنه های ارتش |

 

| مروارید شهر |

 

 

| دریاچه شهدای خلیج فارس |

 


 جهت مشاهده و رفتن به صفحه

 

فایلهای فروش و اجاره و پیش فروش

 

سپرده شده به گروه ملکی یابنده

 

بر روی این قسمت (کلیک نماید)


ادامه توضیحات برج های  پهنه B چیتگر

امکانات رفاهی

اینترنت Wifi

تراس

پارکینگ

سالن اجتماعات

نگهبانی

دوربین مداربسته

درب ضد سرقت

سیستم سرمایشی گرمایشی اختصاصی

آسانسور

آسانسور حمل بار

آنتن مرکزی

اعلام و اطفاء حریق

مرکز خرید و واحد تجاری

شوتینگ زباله

هلی پد

سالن بازی کودکان

نماز خانه

جاده سلامت

فضای سبز

پارکینگ مهمان


فاصله تا امکانات شهری

بانک - 1 km

مرکز خرید - 1 km

دریاچه - 1 km

ایستگاه مترو - 2 km

فرودگاه - 5 km

داروخانه - 1 km

بیمارستان - 1 km

پارک و فضای سبز تفریحی - 1 km

مجموعه ها و استادیوم های ورزشی - 2 km


مکان

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، غرب دریاچه خلیج فارس، شهرک چیتگر برج های پروانه ای شکل پهنه B, تهران, تهران


اشتراک گذاری این پروژه :

ثبت درخواست خرید یا فروش این پروژه

فایل های فروش
فایلهای اجاره